Hit/Stand-kalkylator för 21 Duel Blackjack

Spelarkort
Styrelsekort 1
Styrelsekort 2Resultat:
Bästa handen?
Hit/Stand?
Hand 1, Stå:
Hand 2, Stativ:
Hand 1, Hit:
Hand 2, Hit: