Sledovanie náhodného výberu v blackjacku

Sledovanie shuffle v blackjacku logo

O počítaní kariet už počul takmer každý hráč blackjacku, dokonca aj tí úplne noví. Používa sa však aj iná technika, ktorá má oveľa menšiu publicitu a je pomerne neznáma. Táto technika sa nazýva Shuffle Tracking. Čo je to teda sledovanie náhodného výberu?

Webová definícia sledovania miešania je "systém na predpovedanie, ktoré časti balíčka/podložky budú pre hráča výhodné, na základe umiestnenia výhodných častí predchádzajúceho balíčka/podložky a na základe štúdia metódy použitej na miešanie kariet".

Táto definícia jednoducho znamená, že sledovače miešania sledujú predajcov pri miešaní kariet a na základe toho dokážu určiť alebo aspoň predpovedať, aké druhy kariet sa nachádzajú na rôznych častiach balíčka. Tým, že sú sledovači miešania schopní predpovedať, kde sa karty nachádzajú, môžu potom predpovedať aj to, aký druh karty (či je to vysoká alebo nízka karta) rozdávajúci vyloží. Sledovači zamiešaných kariet potom môžu vyberať karty podľa toho, čo očakávajú, že im krupiér dá ďalej.

Sledovanie miešania samozrejme závisí nielen od ich zručností, ale aj od skutočného miešania krupiéra, aby dokázali správne tipovať. Sledovatelia miešania považujú miešanie za "dobré", ak vedie k veľmi dobrému premiešaniu kariet. To znamená, že sledovatelia miešania nemajú radi zhluky. Preto je lepšie, ak je balíček rovnomerne rozrezaný a zamiešaný niekoľkokrát, a nie len jeden alebo dva razy.

Zamiešavanie, ktoré vedie k zhlukovaniu, sa samozrejme považuje za "zlé" zamiešavanie. Nevyvážené miešanie, pri ktorom rozdávajúci rozdeľuje balíček kariet na dve nerovnaké hromádky, má za následok zlé miešanie. Je to preto, že buď spodná, alebo vrchná časť balíčka s väčším počtom kariet určite zostane nedotknutá a nepremiešaná. Kasína, ktoré vedia, že je to pre ne výhodné, často vyžadujú, aby krupiér vykonal nevyvážené miešanie, ktoré je práve z tohto dôvodu známe aj ako House Shuffle. Prekvapilo vás to? Samozrejme, že kasína vedia všetko aj o sledovačoch miešania a ako zvyčajne majú v hre zabudované spôsoby, ako dúfať, že sledovače miešania prekonajú.

Aby bolo možné kompenzovať rôzne metódy dealerov a robiť presnejšie predpovede, musí sa sledovač miešania dozvedieť viac o rôznych metódach miešania, ktoré používajú dealeri. Pokiaľ ide o prekonávanie shuffle trackerov, kasína sa spoliehajú na to, že ich díleri dokážu používať rôzne metódy miešania v závislosti od toho, ktorá metóda sa zdá byť v danom momente v prospech kasína. Niektoré z metód miešania sú Zone Shuffle, Strip Shuffle a Stutter Shuffle. Z týchto troch metód krupiéri najčastejšie používajú metódu Zone Shuffle.

Sledovanie náhodného výberu možno nie je veľmi populárne, ale ako vidíte, jeho teória je celkom zrozumiteľná. Ako každý systém si však vyžaduje ďalšie štúdium a veľa praxe. Ak však nepracujete v tíme, shuffle tracking môže byť pre vás dobrou voľbou.