Mājokļa priekšrocības kalkulators

klāji:

Rezultāti:

Izteikts uz rokas (standarta)
House Edge:
Standarta novirze:
Izteikts uz likmi
House Edge:
Standarta novirze: